Steeds meer organisaties wijden zich aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een integrale visie op ondernemerschap waarbij waarde wordt gecreëerd op een drietal gebieden planet (ecologisch), people (sociaal) en profit (economisch).

Ook VSVK Infra Techniek voert een actief beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zo heeft de veiligheid en welzijn van onze medewerkers de hoogste prioriteit. Er wordt toegezien dat elke medewerker voorzien is van het beste materieel en over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om veilig te werk te gaan. Ook de verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving nemen we erg serieus. Waar mogelijk treffen we concrete maatregelen om energieverbruik, verspilling en milieubelasting te minimaliseren. Zo investeren wij in voertuigen die voldoen aan de laatste eisen met betrekking tot uitstoot. Daarnaast spelen onze medewerkers  een centrale rol in het MVO beleid. Al deze initiatieven en maatregelen te samen dragen bij aan een cultuur waarin rekening wordt gehouden met het perspectief van komende generaties.